Meierijstad

Jaarverslag 2019 (t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 17 februari 2020)

KMTP/Groei & Bloei - afdeling Meierijstad

Landelijk is er voor het eerst sinds jaren sprake van een stabilisatie van het ledental van Groei&Bloei. Bij onze afdeling is het ledental zelfs gestegen. Diverse ledenwerfacties zijn dit jaar voor onze afdeling succesvol verlopen. Zo leverde de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ bij Intratuin maar liefst 7 nieuwe leden op. In totaal zijn er op 1-1-2020 147 leden, 11 leden meer dan op 1-1 2019.

Het bestuur vergaderde in totaal zes keer. Bij de vergadering van november waren ook het bestuur van de tuinclub en de webmaster aanwezig. Het gemiddelde aantal bezoekers per lezing ligt rond de 35 -40 personen. We hadden zelfs een uitschieter met 50 personen. Door publicatie in diverse kranten en vermelding van onze activiteiten op UITpunt Veghel verwelkomen we meestal ook een aantal niet-leden bij onze lezingen. Dit jaar zijn we ook gestart met publicaties in ‘het Zijtaarts belang’ en ‘de Erpse krant’.

Website
Onze website meierijstad.groei.nl werd goed bijgehouden en bekeken. Dit jaar is de website compleet vernieuwd. Het handmatig omzetten van alle gegevens was een flinke klus. Een bedankje voor onze webmaster Wil van de Hoef is dan ook zeker op zijn plaats. De website werd gemiddeld per maand bijna 300 keer bezocht met een gemiddelde bezoektijd van ruim 4 minuten.

Maandelijkse activiteiten
Op 18 februari 2019 hadden we onze algemene ledenvergadering. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. Het verslag van de algemene vergadering is op onze website terug te vinden en is bij de uitnodiging digitaal aan alle leden verstuurd.
In maart hield Geert Borgonje een lezing over bijzondere bol- en knolgewassen. Hij liet ons genieten van prachtige foto’s . Eveneens in maart heeft onze afdeling samen met Intratuin Veghel meegedaan aan de actie ‘Tegel eruit Plant erin’. Helaas kon onze voorjaars- en najaarsworkshop bloemschikken bij Intratuin niet doorgaan wegens verbouwing. In 2020 gaan we de draad weer oppakken.
In april hield Luuk Vermeer een lezing over rotstuinen en rotsplanten. Luuk vertelde uitvoerig over het vermeerderen en kweken van rotsplanten. Ook in april hebben we onder leiding van Bart van Sleeuwen een wandeling gemaakt in het Peellandschapspark Voskuilenheuvel. In mei hebben we een busreis georganiseerd naar Gardenista. Dit was de eerste keer dat dit door Groei & Bloei georganiseerde groenfestival georganiseerd werd. Vooral op organisatorisch vlak verliep o.i. een en ander niet naar behoren.
Op zaterdag 10 augustus startte het nieuwe seizoen met onze jaarlijkse busreis. Wederom werden we verrast door de prachtige tuinen die we op deze dag bezocht hebben. Het bestuur van onze afdeling bedankt Rozannie Peerenboom voor het organiseren van deze dag. Voor de derde keer deed onze afdeling mee met de opentuinestafette Oost Brabant.
Op zondag 1 september werden de vier deelnemende tuinen door ongeveer 400 personen bezocht.. Ook het komende jaar doet onze afdeling weer mee op zondag 23 augustus. Ditmaal met 5 tuinen. In september hielden twee eigen leden een lezing over ‘hun tuin’ Annelies Weterings vertelde zo enthousiast over haar planten, dat je ze meteen allemaal aan wilt schaffen. Ruud van de Hoef besteedde aandacht aan het ontwerp van zijn tuin en kwam met diverse tuintips.
Voor de najaarswandeling begin oktober waren we te gast in de voormalig ommuurde moestuin van kasteel Geldrop. Eveneens in oktober hield onze voorzitter Bea van Grinsven een boeiende lezing over haar reis naar de Baltische staten en Yorkshire. In november hield Eric Meier een lezing over plantcombinaties. Als tuinontwerper en tuinadviseur weet hij als geen ander welke plantcombinatie werkt. In december was er weer de kerstdemonstratie bloemschikken van Ruud van Schie in het Wijnu-gebouw in Veghel. Het was wederom een groot succes. Bijna 60 toeschouwers, waaronder vele niet-leden, genoten weer van de knappe kerstcreaties van Ruud.
Het bestuur heeft uw aanwezigheid bij de diverse activiteiten in 2019 erg op prijs gesteld.

De commissie tuinclub(verslag van secretaris Annelies Weterings)

We hebben het jaar afgesloten met 64 leden en we zijn heel blij dat ons ledenaantal zo constant blijft en zelfs iets is toegenomen.

De samenstelling van de tuinclubcommissie is in 2019 niet gewijzigd:
Rozannie Peerenboom voorzitter
Annelies Weterings secretaris
Marian Sommers penningmeester
Annemarie Brokx ondersteunend lid

De tuinclubcommissie heeft 7 keer vergaderd om het voor- en najaarprogramma te regelen en er zijn 8 nieuwsbrieven naar de leden verzonden met nadere informatie over de komende activiteiten. Het voorjaar programma bestond uit 7 onderdelen waaronder twee dagexcursies in het weekend. Op het najaar programma stonden ook 7 activiteiten en begon met een volledig verzorgde busreis in augustus en sloot af met een kerstworkshop in december.

Het tuinclubjaar begint steevast met de ledenavond in januari met veel foto’s van planten en van de tuinbezoeken in voorgaande jaar. In maart was er een lezing door hovenier Hennie van der Wilt, die ons heel onderhoudend liet kennis maken met mooie, vaak onbekende plekjes in Nederland. In april was er een wandeling in het Peellandschapspark in Venhorst samen met Bart van Sleeuwen die heel veel weet te vertellen over alles wat er groeit en bloeit. In begin mei was de ruilbeurs in de tuin van een lid; een leuke manier om overtollige plantjes aan geïnteresseerden weg te mogen geven. In juni en juli hebben we in het totaal 5 verrassende tuinen van particulieren bezocht en we rijden dan zoveel mogelijk met volle auto’s vanaf de carpoolplaats om de kosten te delen.

De jaarlijkse busreis in augustus wordt steevast door onze voorzitster Rozannie georganiseerd en ze is er zo bedreven in dat zelfs een afzegging door een tuineigenaar op het allerlaatste moment haar niet van haar stuk brengt. Ze weet er elk jaar weer een mooie, zeer gevarieerde dag van te maken met op z’n tijd een hapje en een drankje en een heerlijk diner als afsluiter. En met een bus vol tevreden tuinliefhebbers en met een bagageruimte onderin de bus vol gekochte plantjes rijden we dan op huis aan.

In het najaar in september is er al enkele jaren de Open Tuinen Route Meierijstad met mooie tuinen van Groei- en Bloeileden. Met de tuinclub zijn we verder naar een pluk- en theetuin geweest en naar een heel, héél grote liefhebberstuin, hier met een rondleiding door een kordate en enthousiaste eigenaar. De najaar wandeling, ditmaal in de kasteeltuin in Geldrop en de najaar ruilbeurs in de tuin van een lid zijn ook in dit jaargetijde vaste en gewaardeerde items op het programma. Voor de handige bloemschiksters onder onze leden is er in december een kerstworkshop waarbij men wordt uitgedaagd om een origineel kerstbloemstuk te creëren.

Tot slot,
Mag uit dit hele verhaal blijken dat de Tuinclub op een leuke manier aansluit op al wat de Groei & Bloei vereniging door het jaar heen aan lezingen organiseert. Onze activiteiten zijn weliswaar voornamelijk buitenactiviteiten en we zijn wat meer afhankelijk van de weersomstandigheden, regen of absurde warmte. Maar desalniettemin …….. het blijft een feest om vooral sámen met andere plantjesfanaten door mooie tuinen te mogen struinen en te genieten van de hartverwarmende gastvrijheid en creativiteit van bevlogen tuineigenaren.

Het bestuur bedankt de leden van de Tuinclubcommissie voor hun inzet! 

Tot zover het jaarverslag 2019 van de afdeling Meierijstad

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Ruud van de Hoef, secretaris