Meierijstad

23-11-2023 Lezing Henry Kuppen

Op donderdag 23 november heeft Henry Kuppen een lezing gegeven over bomen en klimaatverandering.
Henry Kuppen is directeur van Terra Nostra en woont in Mill.

Terra Nostra is een kenniscentrum en adviesbureau voor boom en bodem. Terra Nostra richt zich op efficiënt en succesvol boombeheer. Henry kan ons niet alleen veel vertellen over bomen en klimaatverandering in stedelijke gebied, maar is ook bekend met klimaat veranderende omstandigheden op de zandgronden in Oost-Brabant. Klimaatverandering of liever gezegd klimaatverstoring wordt beïnvloed door menselijk handelen.

De presentatie is wel vanuit een breed perspectief en confronteert mensen met hun handelen, maar geeft ook oplossingen en de humor ontbreekt hem niet om het ontspannen te houden.

meer foto's

19-10-2023 lezing Natuur fotografie Bob Luijks

Op donderdag 19 oktober hield Bob Luijks een lezing voor de afdeling Meierijstad van Groei & Bloei.

Bob Luijks is een fotograaf met passie en kennis van natuur èn fotografie. Hij heeft een unieke en eigen kijk op natuurfotografie. Zijn foto’s zijn gepubliceerd in een aantal prachtige fotoboeken en hij is op veel fronten actief. (zie www.natuurportret.nl)
Voor al degenen die graag in de tuin of in de natuur fotograferen geeft hij tips en aandachtspunten. Daarnaast geeft hij ons een indruk van het vele mooie werk wat hij heeft gemaakt in de afgelopen jaren.
Kortom, een leerzame lezing met vooral heel veel mooie plaatjes.

meer foto's

16-5-2023 Lezing door Koos Dansen

Meer vogels in en om de tuin

Koos Dansen legde met camera + telelens vast hoe grandioos je dicht bij huis  van natuur en vogels kunt genieten. In zijn biodiverse stadstuintje van 7 bij 11 meter in Arnhem-Zuid lieten zich ruim twintig soorten vogels zien. Naast mussen en mezen een merel die salamanders vangt, een blauwe reiger kikkers en een gaai die huisjesslakken lekker vindt. Daarnaast onder meer staartmezen, putters, sijzen en af en toe pestvogels of een sperwer die toeslaat. Ook diverse vlinders en andere fraaie insecten komen aan bod. Via de Nederrijn met natuurrijke uiterwaard Meinerswijk doorkruisen we de parken en landgoederen van Arnhem-Noord en nemen plaats in een mini-schuilhutje met drink- en voerplek in de bossen bij Papendal. Hier vertoonden zich bijna vijftig soorten, waaronder roodborst, appelvink en grote bonte specht, die hun partner het hof maken en hun uitgevlogen jongen voeren. Ook kuifmees, keep, de prachtige goudvink, gekraagde roodstaart, groene specht en havik meldden zich hier. Rond de hut laten zich zwarte specht, bosuil, eekhoorn, vos en das bewonderen. Veel aandacht voor het gedrag van de vogels en hoe zij zich redden in het leven.

Koos Dansen werkte bij Geldersch Landschap & Kasteelen en deed de redactie van het tijdschrift Mooi Gelderland. Nu is hij lezingenvrijwilliger bij Vogelbescherming.

meer foto's

20-4-2023 Lezing door Piet Boersma

De lezing van 20 april a.s. wordt gehouden door Piet Boersma, een ervaren tuinontwerper, dendroloog en fotograaf. De combinatie van deze interesses heeft geleid tot het resultaat dat wij op deze avond gaan zien:
        een driedimensionale diaserie over de Nationale Parken van Amerika
Driedimensionaal betekent dat u de dia’s echt beleeft. U ervaart dit alsof u zelf door het landschap loopt. Bij het kijken naar deze beelden hebt u een polariserende bril nodig, die krijgt u in het WijNu gebouw uitgereikt.
Na de start van de serie in New York gaan we naar de Niagara Watervallen, vandaar naar het zuiden tot in Florida. Daarna vliegen we naar de westkust en beginnen we in Californië om vervolgens via Oregon naar Washington te gaan via de Sierra Nevada om uiteindelijk in de Rocky Mountains te eindigen. Ook komen we nog in de bekende staten als: Utah en Arizona met hun woestijnparken.
Een selectie van Nationale Parken die bezocht worden zijn:
•Everglades                  Yosemite
•Yellowstone                 Brice Canyon
•Great Smokey             Mountains Grand Canyon
•Redwood                     Olympic
•Crater Lake                 Sequoia & Kings Cany

meer foto's

16-3-2023 Lezing door Annelies Weterings en Ruud v.d. Hoef

In maart is de 1 ste lezing, op donderdag 16 maart, ook weer in het "WijNu-gebouw". De lezing wordt gehouden door Annelies Weterings en Ruud van de Hoef, onze eigen leden die vertellen over dat wat hen bezighoudt in relatie tot hun tuin. Onderwerpen die aan bod komen bij Annelies: het niet alledaagse assortiment en zelf composteren. Bij Ruud: verwilderingsbollen, effecten van de klimaatsverandering en Engelse inspiratietuinen. Een mooi initiatief, een lezing uit de praktijk van onze eigen leden, en een initiatief dat hopelijk anderen inspireert. Aarzel niet, meld u gerust aan voor het houden van uw verhaal. U krijgt zo nodig voldoende ondersteuning om te zorgen dat het allemaal goed gaat.
Het zou een mooi voornemen zijn voor het komende jaar.

Meer foto's