Meierijstad

De Tuinclub

De Tuinclub bestaat uit ongeveer zestig enthousiaste tuinliefhebbers en voor hen worden iedere maand meerdere activiteiten georganiseerd. Op het programma staan onder andere (dag-)excursies naar bekende voorbeeldtuinen en naar kwekerijen met bijzondere planten. Extra gezellig is de plantenruilbeurs in voor- en najaar in de tuin van een van onze leden. Ook is ons streven om ieder jaar een informatieve lezing in het programma op te nemen.

Als abonnee van de Groei & Bloei betaalt u slechts € 7.50 extra per jaar om lid te worden van de tuinclub en om regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de geplande activiteiten te ontvangen. Ook inwonende gezinsleden mogen deelnemen aan deze activiteiten.

 U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 76 RABO 0159 5722 23 t.n.v. M.J.B.Sommers-Jonkers.

Vermeld s.v.p. ook uw postcode en huisnummer om administratieve fouten te voorkomen.

Hebt u belangstelling en wilt u meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij een van de commissieleden:      

    VOORZITTER

    Rozannie Peerenboom              
     Mobiel:    06-1219 6939
  rozannie.peerenboom@ziggo.nl

   PENNINGMEESTER

   Marian Sommers            
   Tel: 0413-213614
   Rek. no:
   NL 76 RABO 0159 5722 23 t.n.v. M.J.B. Sommers-Jonkers

  COMMISSIELID        

  Trudy van Delst          
 

Naar boven