Meierijstad

Onkruid (wortelonkruid) verwijderen

Onkruid (wortelonkruid) verwijderen
Bij onkruid wordt onderscheid gemaakt tussen wortel-en zaadonkruiden. Wortelonkruiden hebben vaak lange, vlezige wortels, zoals paardenbloem of zuring, of een netwerk van wortels waaruit scheuten groeien, zoals kweekgras en heermoes. Bij ’zaadonkruiden’ is dit niet het geval. Als je die uit de grond trekt of schoffelt, lopen de achtergebleven wortels niet meer uit. Helaas is dit bij wortelonkruiden wel het geval en daardoor zijn ze veel lastiger te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan zevenblad, waarvan ieder achtergebleven stukje wortel weer tot een volledige plant kan uitgroeien. Het is mogelijk om wortelonkruiden uit te putten door ze de kans op groei te ontnemen en keer op keer alle bladeren weg te schoffelen. Maar meestal is dit een onhaalbare kaart. Het alternatief is met een riek of spitvork alle wortels uit de grond verwijderen. Dit moet secuur gebeuren, want elk los stukje wortel vormt in de pas omgewoelde grond al snel een nieuwe plant.

Wat zijn zuurminnende en kalkminnende planten?

Wat zijn zuurminnende en kalkminnende planten?
De meeste planten in onze siertuin vragen een zwak zure tot neutrale grond (pH 6,5-7). Uitzonderingen evenwel zijn de zuurminnende planten, zoals bijvoorbeeld de rhododendron en de azalea, die een zuurdere grond vragen (pH 4,5-6.0) en de kalkminnende planten zoals lavendel, die een licht alkalische grond vragen (pH hoger dan 7). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest bekende vertegenwoordigers van beide groepen. Bij een te lage of te hoge pH van de grond komt de opname van voedingselementen in het gedrang waardoor de plant gebreksverschijnselen begint te vertonen zoals bijvoorbeeld geelverkleuring van het blad (chlorose), gestoorde groei en sterk verminderde bloei. Om dit te vermijden is het van belang dat u, vòòr de aanleg van een heidetuin of de aanplanting van een lavendelbed, weet wat de pH van uw grond is en welke producten u kan gebruiken om deze te veranderen.  meer info 

Groeien doe niet zomaar.

DE BODEM.
Zoals het ook bij de pizza is, is de bodem van de tuin het belangrijkst. Heeft de bodem geen goede structuur, geen goede waterdoorlatendheid en een onvoldoend luchthuishouding dan zal het tuinieren op een teleurstelling uitlopen. Voor een actief bodemleven is voldoende organische stof in de grond nodig. Organische stof is nodig voor een betere lucht- en waterhuishouding. Met onvoldoende organische stof zal er onvoldoende bacterie-activiteit zijn en zal er onvoldoende voeding beschikbaar zijn voor de plant. Koemest en Vivimus universeel zijn grondverbeteraars met een hoog organische stof gehalte. Hiermee activeer je het bodemleven. Koemest is een goede bodemverbeteraar, maar geeft onvoldoende voeding voor de plant. Zie dit dus niet als plantenvoeding! Voor meer informatie, 

Groeien doe je niet zomaar