Meierijstad

Secretariaat Groei en Bloei Afd. Meierijstad

Ruud van de Hoef
Tel: 073-5478105
renwvandehoef@kpnmail.nl

Penningmeester;

Jan Brokx
rek. no.;
KMTP Groei&Bloei Meierijstad: NL81 RABO 0153 3152 45
o.v.v. u naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnnummer, en e-mail adres

E-MAILADRES DOORGEVEN AAN GROEI & BLOEI:

Om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen ontvangen is het belangrijk dat Groei & Bloei afd. Meierijstad uw e-mailadres heeft. Ook kunnen we op deze manier portokosten besparen.

U kunt dit door geven aan; renwvandehoef@kpnmail.nl
Onder vernoeming van lidnummer, naam, adres, huisnum mer, postcode, woonplaats en telefoonnummer en het e-mailadres.

Tuinclub

Als u lid bent van Groei en Bloei Afdeling Meierijstad, kunt u voor een kleine bijdrage van €7,50 per jaar ook lid worden van de Tuinclub.
Waardoor u aan nog meer activiteiten kunt deelnemen.

Voorzitter Tuinclub

Rozannie Peerenboom
Tel; 06-1219 6939
rozannie.peerenboom@ziggo.nl

Penningmeester Tuinclub

rek. no.; NL76 RABO 0159572223   t.n.v. M.J.B.Sommers-Jonkers 
o.v.v. naam, adres, postcode en huisnummer, telf. en e-mail adres,