Meierijstad

Jaarverslag 2018 (t.b.v. de algemene ledenvergadering 18-2-2019)

KMTP/Groei & Bloei - afdeling Meierijstad 

Alle lezingen van onze afdeling zijn dit jaar gehouden in ‘De Schakel’ te Veghel.  Vooral de opstelling in groepen in plaats van een vierkant bevalt prima.  Het gemiddelde aantal bezoekers per lezing is constant en ligt rond de 35 personen. Door publicatie in de krant verwelkomen we meestal ook een aantal niet-leden. Dit jaar zijn we gestart met het sturen van een herinneringsmail voor iedere activiteit.  Het ledental is de afgelopen jaren flink teruggelopen. Het goede nieuws is dat aan deze terugloop een eind gekomen is. In 2018 nam het ledental slechts af met één lid en komt uit op een totaal van 139 leden.  Het bestuur vergaderde zes keer. Bij de vergadering van november waren ook het bestuur van de tuinclub en de webmaster aanwezig. 

Website
Onze website meierijstad.groei.nl werd goed bijgehouden en bekeken. Speciale dank voor onze webmaster Wil van de Hoef. Mede door het tweemaandelijks woordje van Bea van Grinsven en de foto van de maand van Rozannie Peerenboom blijft de website up-to-date. De website werd gemiddeld per maand bijna 300 keer bezocht.  

Maandelijkse activiteiten
Op 19 februari 2018 hadden we onze algemene ledenvergadering.  Er waren bijna 50 leden aanwezig. Het verslag van de algemene vergadering is op onze website terug te vinden. In maart hield Martijn Essers een lezing over Australië. Zijn foto’s en boeiende verhalen maakte veel indruk. Eveneens in maart gaf Lianne van den Tillaart een workshop bloemschikken. Voor het eerst bij Intratuin Veghel, een locatie die prima bevalt.  In april was onze voorzitter Bea van Grinsven aan de beurt om ons mee te nemen met Franse  plantenjagers naar het verre China.  Ook in april hebben we onder leiding van Bart van Sleeuwen een wandeling gemaakt in de Perekker in Boekel.  In juni heeft onze afdeling samen met Intratuin Veghel meegedaan aan de actie ‘Tegel eruit Plant erin’. Ongeveer 150 tegels werden er ingeleverd, dus zeker een geslaagde activiteit. Voor het eerst was deze activiteit losgekoppeld van de Nationale Tuinweek. In het kader van de Nationale Tuinweek heeft onze afdeling meegedaan aan de ‘Vaderdagmarkt’ in Veghel. Op zaterdag 11 augustus startte het nieuwe seizoen met onze jaarlijkse busreis. Door de droogte konden twee geplande tuinbezoeken niet doorgaan. Ondanks deze tegenslag werd het toch een zeer geslaagde dag, met prachtige tuinen. Het bestuur van onze afdeling bedankt Rozannie Peerenboom voor het organiseren van deze dag. Voor de tweede keer deed onze afdeling mee met de opentuinestafette Oost Brabant. Op zondag 19 augustus werden de vier deelnemende tuinen door meer dan 100 personen per tuin bezocht, in totaal dus meer dan 400 bezoekers. Ook het komende jaar doet onze afdeling weer mee op zondag 1 september.  In september hield Chris van de Wurff een lezing over ‘Bomen, het speciale sortiment’ Hij vertelde boeiend aan de hand van takken van bomen. In september startte Lianne van den Tillaart met een bloemschikcursus van 4 bijeenkomsten. De evaluatie leverde veel positieve reacties op.  Voor de najaarswandeling onder leiding van Bart van Sleeuwen waren we te gast in de landschapstuin Peelrust te Odiliapeel. Opvallend was het grote aantal deelnemers. In oktober hield Wiebe Bosma een lezing over zijn grote passie: cactussen en vetplanten. In november was er een lezing door een lid van onze afdeling: Ans Schras. Zij had zich verdiept in vrouwen die hun sporen verdiend hebben in het groen.  In december was de meesterbinder Ruud van Schie aan de beurt om zijn creativiteit en vakmanschap te tonen op onze jaarlijkse bloemschikavond. Na afloop werden alle bloemstukken verloot.  

Het bestuur heeft uw aanwezigheid bij de diverse activiteiten in 2018 erg op prijs gesteld

De commissie Tuinclub
(Dit verslag is van Annelies Weterings, secretaris van de tuinclub).
We hebben het jaar afgesloten met 60 leden en we zijn heel blij dat ons ledenaantal constant is gebleven.
De samenstelling van de tuinclubcommissie is in 2018 niet gewijzigd:
-Rozannie Peerenboom voorzitter     
-Annelies Weterings secretaris
-Marian Sommers penningmeester     
-Annemarie Brokx ondersteunend lid 
De tuinclubcommissie heeft 8 keer vergaderd om het voor- en najaarprogramma te regelen en er zijn 9 nieuwsbrieven naar de leden verzonden met nadere informatie over onze activiteiten. Het programma voorjaar bestond uit 8 onderdelen waaronder twee dagexcursies in het weekend. Op het najaar programma stonden 6 activiteiten en begon met een volledig verzorgde busreis in augustus en sloot af met een kerstworkshop in december. 
Het tuinjaar begint steevast met de ledenavond in januari waarbij alle tuinboeken van het voorgaande jaar door middel van de mooie foto’s van Rozannie nog een laatste keertje worden belicht. In maart is er een lezing, dit jaar door een kweker van vaste planten uit Twente. Hij praatte over onderhoudsarme beplantingssystemen, die zijn bedrijf aanlegt, veelal bij bedrijfsgebouwen en in gemeenteperken, maar steeds vaker ook bij particulieren, die niet al te veel tijd aan hun tuin willen besteden. In april is er een ruilbeurs en een natuurwandeling. In mei, juni en juli zijn we verschillende keren op tuinbezoek bij particulieren geweest. Als ons doel verder weg is, vertrekken we vanaf de carpoolplaats aan de Rembrandtlaan en rijden we met volle auto’s naar onze bestemming. De kosten worden zo gedeeld en het verloopt prettig en zonder problemen. 
De jaarlijkse busreis in augustus ging naar drie grote tuinen en een kwekerij, allemaal in Gelderland. Deze busreis is voor alle Groei en Bloei leden, dus niet alleen voor de tuinclubleden en wordt geregeld door de tuinclub-voorzitster Rozannie Peerenboom. Zij weet ieder jaar opnieuw mooie en opmerkelijke tuinen voor ons uit te kiezen en dat maakt deze busreis heel populair bij de leden. Dit jaar maakte de aanhoudende droogte en de vele hittedagen het een extra uitdaging voor haar om tuinen vast te leggen, want op de valreep haakten tuineigenaren af omdat ze hun tuinen niet presentabel meer vonden voor zo’n grote groep belangstellenden. Toch is het haar opnieuw uitstekend gelukt een mooie keuze te maken en alle leden die mee zijn gegaan waren vol lof over deze tuinreis en over het afsluitende diner.  Wat wil je meer ……een heerlijke ontspannen dag met niks te hoeven regelen en alleen maar te hoeven genieten! En het blijft leuk om over de heg te kijken in deze veelal grote, opmerkelijk tuinen. En van de tuineigenaren te horen hoe hij of zij omgaat met problemen als slakkenvraat in de Hosta’s en - dit jaar natuurlijk- die aanhoudende droogte. En om mooie planten en plantcombinaties te ontdekken en nieuwe ideeën op te doen om in eigen tuin toe te passen……
In het najaar zijn we opnieuw op tuinbezoek geweest, waaronder een relaxte dagexcursie op de zondag naar twee tuinen. In dit jaargetijde is er weer een ruilbeurs en een natuurwandeling. En voor de bloemschiksters is er als afsluiting van het tuinclubseizoen een kerstworkshop met een origineel bloemstuk als resultaat. 
Tot slot, als we het over de tuinclub hebben… Blijven de twee ruilbeurzen in een tuin van een lid het gezelligste en drukst bezochte onderdeel waarbij veel mooie ruilplanten worden aangeleverd door onze leden. In een ontspannen sfeer bekijkt en bespreekt men het assortiment en niemand doet er moeilijk over als de planten enthousiast worden meegenomen zonder er iets anders voor terug te krijgen. 
En dat is eigenlijk de essentie van de tuinclub: een groep mensen die allemaal dezelfde hobby hebben, die allemaal helemaal uit hun bol kunnen gaan over een geurende bloem, over een onbekende struik, over een prachtige kleurcombinatie in een border. Je steekt veel op van elkaars kennis en het is gewoon een heerlijk gewaarwording: om zo samen met tuinvrienden te kunnen genieten in een ontspannen sfeer van alles wat er groeit en bloeit.  Zoals Paul van Ooijen van de Voorbeeldtuinen in Appeltern het zo bondig omschreef:·  “ Tuinvrienden hebben geen verdomboekje”. 

Het bestuur bedankt de leden van de Tuinclubcommissie voor hun inzet! 

Tot zover het jaarverslag 2018 van de afdeling Meierijstad   
Hartelijk dank voor uw aandacht.  

terug naar boven