Meierijstad

Jaarverslag 2017 (t.b.v. de algemene ledenvergadering 19-2-2018)

KMTP/Groei & Bloei - afdeling Meierijstad

In 2017 hebben we afscheid genomen van ‘De Blauwe Kei’ aan het Stadhuisplein. Voor het eerst wordt onze algemene ledenvergadering gehouden in Dienstencentrum Peppelhof.

Vanaf 1 maart is de naam van onze afdeling veranderd van afdeling Veghel, naar afdeling Meierijstad. Een voordeel van deze naamswijziging is het gemakkelijker toegang krijgen in de berichtgeving van de lokale kranten van Sint-Oedenrode en Schijndel.

De naamswijziging kan ook voor het aantal leden positief werken. Na een jarenlange flinke daling van het ledenaantal is er voor het eerst in jaren sprake van een geringere daling

In 2016 liep het ledenaantal nog met 21 leden terug. In 2017 gaan we 8 leden in de min en komen we uit op een totaal van 140 leden.

Na 11 jaar is onze ledenadministrateur Johan van den Heuvel per 1 juli 2017 gestopt. Uiteraard wil het bestuur Johan bedanken voor het voortreffelijk bijhouden van de ledenadministratie van onze afdeling. De ledenadministratie valt nu onder de taken van de secretaris.

Na het overlijden van Mien Verhoeven zijn we nog zoekende wat betreft onze mogelijkheden op het gebied van bloemschikken.

Het bestuur vergaderde zeven keer. Bij de vergadering van november waren ook het bestuur van de tuinclub en de webmaster aanwezig.

website

Onze website meierijstad.groei.nl werd goed bijgehouden en bekeken. Dat is vooral te danken aan onze webmaster Wil van de Hoef. De website werd gemiddeld per maand ruim 400 keer bezocht. Dit is een ruime verdubbeling van het jaar ervoor.
Deze toename kan deels verklaard worden door de nieuwe app van Groei & Bloei.
Dit jaar werd het ook mogelijk om als lid van Groei & Bloei, het tijdschrift op je tablet te lezen.

maandelijkse activiteiten

Op 20 februari 2017 hadden we onze algemene ledenvergadering, waarvan u zojuist het verslag op uw tafel gevonden hebt. Er waren ongeveer 50 leden aanwezig.

In maart hield Dirk van Ommeren een lezing over ‘Bomen over fruit’.

In april stonden meerdere activiteiten op de planning.

Ons bestuurslid Gerard van Esch gaf les over snoeien in de praktijk.

Voor de laatste keer stond de voorjaarswandeling met Toon van de Schans op het programma en onze voorzitter Bea van Grinsven hield een lezing over bijzondere bomen en heesters.

In mei werd een workshop bloemschikken  georganiseerd onder leiding van Lotte van Dijck.

In juni werd voor de vierde keer de Nationale Tuinweek gehouden. Samen met Intratuin Veghel heeft onze afdeling meegedaan aan de actie ‘Tegel eruit Plant erin’.

Het nieuwe seizoen begon op 12 augustus met een van onze ‘toppers’ namelijk onze jaarlijkse busreis. De organisatie was zoals gewoonlijk weer in de vertrouwde handen van Rozannie Peerenboom. Een compliment namens het bestuur is hier zeker op zijn plaats.

Nieuw dit jaar was onze deelname aan de opentuinestafette Oost Brabant op 17 september.

De vier deelnemende tuinen werden door meer dan 80 personen per tuin bezocht, totaal dus meer dan 300 bezoekers. Een geslaagd initiatief, dat we dit jaar gaan herhalen op zondag 19 augustus.

Eveneens in september hield Rini Kerstens een lezing over ‘Namen van en verhalen over planten’.

In oktober stonden er drie activiteiten op het programma.

Cor van Gelderen gaf een lezing over ‘De Japanse tuin’. Vooral zijn humoristische manier van vertellen sprak erg aan. Tijdens de bloemschikworkshop kon men onder leiding van Lotte van Dijck een herfststuk maken. Martje van den Bosch liet ons wegdromen in de prachtige borders van de Tuinen van Demen.

Ondanks een code rood van het KNMI ging de jaarlijkse bloemschikavond in december met

Ruud van Schie door en waren er toch nog zo´n 40 personen getuige van zijn creativiteit en vakmanschap. De laatste activiteit van 2017 was het bezoek aan de Meulenwieltuin van de familie Van de Wiel in Best. Net als vorig jaar was het weer genieten van de prachtig verlichte kerstcreaties.

Het bestuur heeft uw aanwezigheid bij de diverse activiteiten in 2017 erg op prijs gesteld.

De commissie Tuinclub

(Dit verslag is van Annelies Weterings, secretaris van de tuinclub).

We hebben het jaar 2017 afgesloten met 62 leden en dat is iets minder leden dan eind 2016.
De samenstelling van de tuinclubcommissie is in 2017 onveranderd gebleven:
 Rozannie Peerenboom          voorzitter
 Annelies Weterings                 secretaris
 Marian Sommers                     penningmeester
 Annemarie Brokx                     ondersteunend lid 

De tuinclubcommissie heeft 7 keer vergaderd om het voor- en najaarprogramma te regelen en er zijn 8 nieuwsbrieven naar de leden verzonden met nadere informatie over alle activiteiten.
Het programma voorjaar bestaat uit 8 onderdelen waaronder twee dagexcursies in het weekend. 
Op het najaar programma staan 6 activiteiten, waaronder een volledig verzorgde busreis en weer een dagexcursie op een zondag. 

Het voorjaar programma begint met een ledenavond in januari waarin veel foto’s de revue passeren over de tuinbezoeken van het voorgaande jaar. In maart is er een lezing, deze keer door een tuinontwerper over de “Dutch Wave”- plantstijl, waarbij vaste planten en grassen worden gecombineerd op een manier die droogtebestendig is en niet teveel onderhoud behoeft. In april is er een ruilbeurs en een natuurwandeling en in mei, juni en juli zijn we verschillende keren op tuinbezoek geweest. Als ons doel verder weg is, gaan we in de regel met eigen auto’s vanaf de carpoolplaats en dat verloopt heel prettig en zonder problemen. 

In begin augustus is de volgeboekte busreis, dit jaar naar twee mooie tuinen en een rozenkwekerij in Gelderland en Overijssel. Aan deze busreis kunnen ook niet-tuinclubleden deelnemen. De busreis en alle verdere tuinbezoeken door het jaar heen worden geregeld door onze competente tuinclub-voorzitster Rozannie Peerenboom en zij weet telkens opnieuw mooie en opmerkelijke tuinen voor ons uit te kiezen en dat wordt zeer gewaardeerd. Want iedere tuinliefhebber vindt het heel leuk om over de heg te kijken hoe andermans tuinen er bij staan en hoe deze, in de regel ervaren tuinierders bijvoorbeeld omgaan met problemen, zoals slakkenvraat en de buxusmot. En het kopje koffie met iets lekkers erbij op het tuinterras tussen al dat mooie groen roept altijd een leuke ontspannen sfeer op.

In het najaar zijn we opnieuw naar mooie tuinen geweest en naar een Schijndelse kwekerij van kruiden, bessen en druiven. Ook in dit jaargetijde is er een ruilbeurs en een natuurwandeling. En voor de bloemschiksters is er als afsluiting van het tuinclubseizoen een kerstworkshop met eigentijdse creaties als resultaat. 

Het gezelligste zijn eigenlijk de tuinbezoeken bij eigen leden. Deze bezoeken worden in het voor- en najaar gecombineerd met een ruilbeurs waarbij veel leden veel mooie planten aanleveren om te ruilen c.q. weg te geven aan andere tuinclubleden. Een veelgehoorde vraag is bij die gelegenheden: “Wat is dat voor plant, die je hebt meegebracht en hoe verzorg je ‘m ?” Deze middag is steevast een bron van kennis over alle tuinaspecten; je neemt er altijd iets van mee.

En dat is eigenlijk de essentie van lid zijn van een tuinclub: een ontspannen samenzijn met mensen die allemaal dezelfde hobby hebben, die allemaal helemaal uit hun bol kunnen gaan over een kleurige bloem of over een bijzondere plant. Je steekt zonder meer veel op van elkaars kennis en het is gewoon samen genieten van plantjes en tuinen.
Met vriendelijke groet, namens de commissie Tuinclub
Annelies Weterings

Het bestuur bedankt de leden van de Tuinclubcommissie voor hun inzet.

Tot zover het jaarverslag 2017 van de afdeling Meierijstad       

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Ruud van de Hoef, secretaris

terug naar boven