Activiteiten & Actueel

Beste leden van Groei & Bloei, afd. Meierijstad

 

In dit voorwoord bij de agenda 2016/2017 kondig ik u een wezenlijke verandering aan: wij gaan onze locatie, Theater De Blauwe Kei, verlaten. Wij gaan met onze lezingen voortaan naar een andere plek, bij sommigen van u goed bekend: De Schakel, Hoofdstraat 53 in Veghel. De Schakel is de ontmoetingsruimte van de Hervormde Kerk. U zult waarschijnlijk weten dat het voortbestaan van De Blauwe Kei niet gegarandeerd kan worden en we willen niet halverwege het nieuwe seizoen van locatie wisselen. Daarnaast is het een welkome bezuiniging. Voor programma-onderdelen die niet plaats kunnen vinden in De Schakel is een alternatief gezocht. De demonstratie van Ruud van Schie in december wordt dus niet gehouden in De Schakel maar op de Udenseweg, bij hem “aan huis”. Wij hopen dat wij u op welke locatie dan ook regelmatig zullen zien!

Het programma begint in augustus met de inmiddels traditionele busreis die georganiseerd wordt door Rozannie Peerenboom. Wij weten dat dat weer een succes zal worden. Naast de vaste programma-onderdelen (de wandelingen, het bloemschikken) is er aandacht voor rozen, voor coniferen, voor fruitbomen en voor bijzondere bomen en heesters. Voor de mooie soorten maar ook voor het onderhoud en het snoeien.

Geheel nieuw is de activiteit voorzien voor vrijdag 16 december: een bezoek aan de tuin van de familie Van de Wiel (Maria en Toon). Hun tuin maakt deel uit van de zgn. Kerststalroute en is dan met name in het donker het bezoeken waard. We gaan er dus ook ’s avonds heen en hopen dat het er winters uit zal zien, misschien wel met sneeuw.

Het bestuur van onze vereniging blijft haar best doen om u een programma te bieden dat interessant is voor ons allemaal. Onbekend maakt onbemind en daarom laten wij u graag datgene zien wat op het eerste gezicht niet aantrekkelijk lijkt: coniferen, een wintertuin. Het zou fijn zijn als u ziet dat het allemaal de moeite waard kan zijn.

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u een fijn en gezellig tuinseizoen!

Met hartelijke groet,

namens het bestuur:

Bea van Grinsven-van Doorn, voorzitter

 

meer
De Schakel
Hoofdstraat 53, 5461 JC Veghel.
Nationale Tuinweek Tegel eruit kruidenplant eruin
 
25
Jul
weer terug
24
Jul
jong geluk